จากการพบปัญหาในการเข้าดูเอกสารpdfที่อยู่ภายในระบบLMS โดยการใช้งานโปรแกรม Safari ของIPADนั้น ทางทีมงานได้พบโปรแกรมสำหรับเข้าอินเตอร์เน็ตอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถเข้าดู เอกสารpdfภายในLMSได้ คือโปรแกรม Dolphin Browser for Ipad ซึ่งสามารถติดตั้งได้ผ่าน App Store (สำหรับ Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ ระบบ Android สามารถติดตั้งผ่าน Play Store ครับ)ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานในส่วนการเข้าดูเอกสารpdf เป็นดังนี้ครับ

ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Dolphin Browser for ipad โดยเข้าไปยัง App Store ตามภาพประกอบ

ให้ค้นหาคำว่า dolphin จากนั้นเลือก Dolphin Browser for ipad ตามภาพประกอบ

ปรากฎหน้าจอแสดงโปรแกรม Dolphin Browser for ipad ให้กดติดตั้งที่ปุ่ม free ตามภาพประกอบ

ระหว่างการติดตั้งจะมีหน้าจอยืนยันการติดตั้งให้กด OK ตามภาพประกอบ


จากนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จให้เปิดโปรแกรม Dolphinที่เพิ่งติดตั้งไป จะมีหน้าจอให้กดยืนยัน ให้กดตามลำดับหมายเลขในภาพประกอบ

ในหน้าจอของโปรแกรม Dolphin ให้พิมพ์เว็บไซต์ลงในกรอบที่วงกลมสีเขียวในภาพประกอบ แล้วให้เข้าสู่รายวิชาใดๆก็ได้ที่มีเอกสารpdfที่ต้องการจะเข้าดู แล้วให้คลิกลิงค์ของเอกสารpdfนั้น เช่นตามภาพประกอบ


เมื่อได้คลิกลิงค์ของเอกสารpdfนั้นแล้วจะปรากฏหน้าเว็บใหม่ขึ้น ให้คลิกที่ลิงค์สีแดง ที่แสดงเป็นชื่อของเอกสารpdfที่ได้กดเลือกมาก่อนหน้านี้ตามภาพประกอบเมื่อกดลิงค์สีแดงแล้วจะปรากฎหน้าจอเล็กๆขึ้นมาให้กดปุ่ม Download ตามภาพประกอบครับ

หลังจากนั้นจะปรากฏเอกสารที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วบริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอโปรแกรมคลิกตามหมายเลขที่1ในภาพประกอบ จะปรากฎหน้าจอใหม่ขึ้นมาให้กดที่ชื่อเอกสารที่ต้องการเปิดให้มีแถบสีฟ้าดังหมายเลข 2ของภาพประกอบ จากนั้นกดปุ่ม Open in.. และตามด้วยปุ่ม Open in “iBooks” ตามหมายเลข3ในภาพประกอบ

Ipad จะทำการเปิดเอกสารpdfดังกล่าวให้อ่านผ่านโปรแกรมiBook เพียงเท่านี้เราสามารถย้อนมาอ่านเอกสารนี้อีกครั้งได้ทุกเมื่อผ่านโปรแกรม iBook หากเคยเปิดอ่านมาก่อน


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 1 October 2012, 01:07PM