กรณีใช้ internet explorer
เมื่อLoginแล้วจะพบหน้าจอ
for IE
ให้คลิกที่คำว่า continue to this website(ตามภาพประกอบ)

กรณีใช้ Mozilla Firefox
เมื่อLoginแล้วจะพบหน้าจอ
firefox1
ให้คลิกปุ่ม "ฉันเข้าใจถึงความเสี่ยง"(หรือ I understand the risk ในกรณีภาษาอังกฤษ)แล้วจะมีปุ่ม "เพิ่มข้อยกเว้น" (หรือ Add Exception ในกรณีภาษาอังกฤษ) ให้คลิกปุ่มนี้ จะปรากฏหน้าจอ
firefox2
ให้กดปุ่ม รับใบรับรอง แล้วให้ทำเครื่องหมายถูก แล้วกด ยืนยันข้อยกเว้นความปลอดภัย ดังภาพประกอบ

กรณีใช้ google chrome
เมื่อ LOGIN แล้วจะปรากฏหน้าจอ ให้คลิกลิงค์มุมซ้ายล่าง "ขั้นสูง" ตามภาพ
chrome1

หลังจากนั้นจะมีลิงค์ปรากฏเพิ่มมาด้านล่าง ให้คลิกลิงค์  "ไปยัง lms.phuket.psu.ac.th" ตามภาพประกอบ

chrome2


เมื่อทำขั้นตอนดังกล่าวแล้ว web browser จะพาไปยังหน้าของLMSตามปกติครับ
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะขณะนี้ได้ทำการเข้ารหัสระบบแบบHTTPSไว้เพื่อป้องการการHackรหัสผ่านของผู้ใช้ทุกท่านระหว่างทำการLoginจากผู้ไม่ประสงค์ดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 14 January 2016, 09:01AM