มีอยู่ทั้งหมดสองวิธีครับ

วิธีแรก

1.เมื่อนักศึกษา LOGIN เข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกชื่อของตนเองที่ปรากฎบริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ ดังภาพ วิธีที่1-1

2.จะปรากฏหน้าจอข้อมูลส่วนตัว ในส่วนของ รายวิชาทั้งหมด จะแสดงรายชื่อที่นักศึกษาเป็นสมาชิกอยู่ ให้คลิกที่ชื่อวิชาที่ต้องการจะออกจากการเป็นสมาชิก เช่นในกรณ๊นี้เราจะออกจากวิชาชื่อ LMS test3-2

3.หน้าจอจะปรากฎปุ่ม "ออกจากการเป็นสมาชิกของ XXXX" ให้นักศึกษาคลิกปุ่มดังกล่าว 3-2

4.จะปรากฎหน้าจอยืนยันการออกจากการเป็นสมาชิกของวิชา ให้กดปุ่ม "ใช่" การออกจากรายวิชาเป็นอันเสร็จสิ้น3-4


วิธีที่สอง

1.ให้นักศึกษาเข้าไปยังหน้าของรายวิชาที่ต้องการจะออกจากการเป็นสมาชิก แล้วให้คลิกปุ่ม "ออกจากการเป็นสมาชิกของ XXX" บริเวณตรงกลางด้านซ้อยของหน้าจอ ดังภาพ1-1

2.จะปรากฎหน้าจอยืนยันการออกจากรายวิชา ให้กดปุ่ม "ใช่" เพื่อยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน1-2
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Friday, 25 November 2011, 04:08PM