ลักษณะอาการ
หลังจากที่ login เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Edit profile โดยจะคลิกไปยังหน้าอื่นไม่ได้รูปแสดงหน้าจอที่เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการ login เข้าสู่ระบบ
รูปแสดงหน้าจอที่เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการ login เข้าสู่ระบบ

สาเหตุ
เกิดจากการที่ผู้ใช้มีการแก้ไข Email address ในหน้า Edit profile ซึ่งค่าปกติที่ระบบตั้งไว้ให้กับผู้ใช้จะเป็น Email address ของมหาวิทยาลัย (ลงท้ายด้วย@phuket.psu.ac.th) แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่า Email address ได้ โดยหลังจากการแก้ไขแล้วผู้ใช้ก็จะพบกับหน้าจอดังรูป
รูปแสดงหน้าจอหลังจากการแก้ไข Email address

รูปแสดงหน้าจอหลังจากการแก้ไข Email address

วิธีการแก้ไข
หลัง จากการแก้ไข Email address แล้ว ระบบจะทำการยืนยัน address ตัวใหม่ว่าสามารถใช้งานได้โดยระบบจะส่งเมล์ไปยัง address ตัวนั้นแล้วให้ผู้ใช้คลิกลิงค์ยืนยันที่อยู่ในเมล์นั้น
รูปแสดงเมล์ที่ระบบส่งให้เพื่อยืนยัน address ที่เปลี่ยนใหม่

รูปแสดงเมล์ที่ระบบส่งให้เพื่อยืนยัน address ที่เปลี่ยนใหม่

ให้เปิดลิงค์ที่อยู่ในเนื้อหาของเมล์โดยคลิกที่ลิงค์นั้นหรือ copy ลิงค์ดังกล่าวไปเปิดใน browser ก็จะได้ผลลัพธ์ตามรูป
รูปแสดงหน้าจอหลังจากเปิดลิงค์ยืนยัน


รูปแสดงหน้าจอหลังจากเปิดลิงค์ยืนยัน

หลังจากนี้หลังการ login ก็จะสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 26 February 2009, 02:46PM