แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อบทคัดย่อ
Wednesday, 25 February 2009, 09:26AMคู่มือการอบรมการใช้งานระบบ LMS
Wednesday, 25 February 2009, 09:47AMคู่มือการใช้งาน Moodle (2e) - Moodle 1.8
Monday, 5 August 2013, 10:54AMTIPS & TECHNIQUE for using Information system by Learning CentreTIPS & TECHNIQUE for using Information system by Learning Centre.
Know how to use the information system provided in PSU Phuket campus.
Thursday, 31 October 2013, 07:53PMรับชม สื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม ทางเว็บไซต์
Friday, 30 June 2017, 01:07AMSamsung Career Discovery
Friday, 30 June 2017, 09:21AMLink webpage สำคัญ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1
Monday, 1 October 2012, 01:07PMการเข้าดูเอกสาร pdf ที่อยู่ภายในระบบ LMS ด้วย IPAD จากการพบปัญหาในการเข้าดูเอกสารpdfที่อยู่ภายในระบบLMS โดยการใช้งานโปรแกรม Safari ของIPADนั้น ทางทีมงานได้พบโปรแกรมสำหรับเข้าอินเตอร์เน็ตอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถเข้าดู เอกสารpdfภายในLMSได้ คือโปรแกรม Dolphin Browser for Ipad ซึ่งสามาถติดตั้งได้ผ่าน App Store ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานในส่วนการเข้าดูเอกสารpdf อ่านเพิ่มเติ่มได้เลยครับ
Tuesday, 16 July 2013, 03:51PMการใช้งาน PSU WiFi (802.1x)
Friday, 16 December 2011, 03:29PMประกาศเรื่องขอความร่วมมืออาจารย์ช่วยอัพเดตรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาของท่าน
Friday, 16 December 2011, 03:28PMวิธีการอัพเดตรายชื่อนักศึกษา
Thursday, 14 January 2016, 09:01AMวิธีแก้ไขกรณีเข้าระบบแล้วหน้าเว็บไม่ทำงานต่อ
Thursday, 26 February 2009, 02:46PMวิธีแก้ปัญหา "หลังจากการ login แล้วจะเจอหน้า Edit profile"
Wednesday, 24 June 2009, 02:47PMวิธีลบชื่อออกจากรายวิชาที่ไม่เปิดสอน
Monday, 16 March 2009, 01:17PMสำหรับนักศึกษารหัสเข้าเรียนก่อนปี 51 ที่เข้าระบบไม้ได้
Wednesday, 4 March 2009, 03:21PM[Video] เรียนรู้การใช้งานระบบ LMS สำหรับนักศึกษา
Wednesday, 4 March 2009, 03:20PM[Video] เรียนรู้การใช้งานระบบ LMS สำหรับอาจารย์
Saturday, 3 January 2015, 10:22PM[Video] วิธีการนำวิดีโอจาก Youtube ขึ้นแสดงบนหน้าจอรายวิชา LMS PSU Phuket
Monday, 28 July 2014, 12:24AM[Video] วิธีการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เข้าสู่รายวิชาในระบบ LMS
Wednesday, 24 June 2009, 02:52PMวิธีการ ซ่อนรายวิชาที่ไม่เปิดสอน
Friday, 25 November 2011, 04:08PMวิธีออกจากการเป็นสมาชิกในรายวิชาเก่าของตนเองในLMS สำหรับนักศึกษา