ACM-ICPC-World-Finals-2016
(WF2016)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ACM-ICPC World Finals 2016 hosted by Prince of Songkla University 15-20 May 2016 Phuket Thailand 
แหล่งแชร์ข้อมูลสำหรับโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับโลก ACM-ICPC World Finals 2016 ณ จังหวัดภูเก็ต

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน