คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
KOREAN HISTORY AND CULTURE (Aj. Punchida) 3/2559ข้อมูล
KOREAN HISTORY AND CULTURE
Stat&opptimize, intro to
806-122 CHINESE II Aj Peng Yanan
Thai-Chinese relations_2/2558
CHINESE LITERATURE AND CONTEMPORARY WRITINGSบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
KOREA & HER ROLES IN INTER CONTEXT
Aj.Jiao Xiaoling China and Her Roles in the International Context
Chinese IV 2016 Aj.Nattakan บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Chinese IV 2016 Aj.Nattakan
BCC2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Thai Language in Contemporary Media ข้อมูล
807-212 Chinese V Yan Chanjuanบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ethic group in P.R.Chinaบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Chinese 8 Liu Xiaohanบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
807-232 KOREAN V (2-2559)
808-223 Aj.Yao Wenwen Learning Chinese Society and Culture through Filmsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Chinese IV
ChineseVIII-Aj.Wang Pengmeiบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
806-221 809-211 Chinese3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้