คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
242-213 Discrete Mathematics 1_2558ข้อมูล
Computer Securityรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Engineering Mechanics I
PROBABILITY AND STATISTICS 3-2557 (เฉพาะปี 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PROBABILITY AND STATISTICS 3-2557 (เฉพาะปี 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
242-307 Computer Architecture and Organization
242-212 PROBABILITY AND STATISTICS 2-2557รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
242-310 Introduction to Algorithms and Complexity (Aj.Apichat) 2_2559ข้อมูล
242-001 Co-Curricular Activities
242-206 INTRODUCTION TO COM NETWORKS (Dr.WASIMON)
242-381 Computer Control Systems
242-440 Real-Time Operating Systemsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
242-204 Computer Engineering Hardware Lab II
242-205 Electric Circuits Sec 02ข้อมูล
242-101 Introduction to Computer Programing 1/57 Dr.WASIMONข้อมูล
242-340 VLSI Designรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
242-309 Microcontroller and Interfacingข้อมูล
242-361 Internet Engineering WASIMON
CMOS VLSI Design
Computer Control 2_56ข้อมูล