คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
242-312 Computer Security
240-101 Introduction to Computer Programming Dr.WASIMON 1/59
242-312 Computer security 3/58รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Softdev (Laravel)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Basic Electronic_2_58
242-421 Information Systems and Management (Aj.Seksun) Term 2/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Basic Elecบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
242-302 ADVANCED COMPUTER ENGINEERING LABORATORY II
242-204 COMPUTER ENGINEERING HARDWARE LABORATORY II
242-203 COMPUTER ENGINEERING SOFTWARE LABORATORY II
242-310 Intro to Algorithms and Complexity (aj.Seksun 2/2558)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
242-101 Intro to Computer Programming (Aj. Seksun) term 1/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Computer Engineering Project (Prepare/I/II)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
VLSI Design (1/2558)ข้อมูล
Signal_image_1_58
242-301 ADVANCED COMPUTER ENGINEERING LABORATORY I
240-101 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING
240-202 COMPUTER ENGINEERING HARDWARE LABORATORY I
242-201 COMPUTER ENGINEERING SOFTWARE LABORATORY I
242-212 PROBABILITY AND STATISTICS