คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทย่อย
Business Courses and General Courses
Hospitality Courses
Tourism Courses

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
826-402 Yield Management for Transportation Services
827-202 Food and Beverage Cost Control
821-402 Cost Control and Purchasing in Food and Beverage
819-301 Lodging Operationsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
825-303 Airline Reservation and Ticketingข้อมูล
826-305 Airline Ground Service Operationsข้อมูล
Principles of Accounting 817-102
822-303 Exhibitions and Tradeshows management
Prep for English II Ajarn Derek, Semester 2, 2009ข้อมูล
English III Ajarn Derek, Semester 2, 2009ข้อมูล
817-301 International Business Mgt Strategyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
Land-based Transportation inTravel and Tourismบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
Leadership 818-304ข้อมูล
826-306 Cargo
829-404 INTERNATIONAL TOURISM STRATEGY AND PLANNINGข้อมูล
822-403 Convention and Event Operations Project
825-402 Tour Operation Projectข้อมูล
819-406 Risk and Crisis Management in the Hospitality Industry
Managing Package Tourข้อมูล
English II Ajarn Derek, Semester 2, 2009ข้อมูล