คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทย่อย
Business Courses and General Courses
Hospitality Courses
Tourism Courses

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
826-402 YIELD MANAGEMENT FOR TRANSPORTATION SERVICES 2/2555
817-102 Principle of Accounling 2/55
818-401 HOSPITALITY AND TOURISM LAWS 2/2012
821-402 Cost Control and Purchasing Food and Beverage_2/2012
812-204 Statisticsข้อมูล
Managing Package Tour
Basic Spa Business Management and Operation-2/2012
English II Semester 2 2558บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Web Programming
818-401 Hospitality and Tourism Laws 1/55
820-304 HOUSEKEEPING MANAGEMENT 1/2555
History and Thai Society/ revise for 2012 academic year
818-302 Environmental Management for Hospitality and Tourism
History and Thai Societyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
824-405 PRINCIPLES OF TOURIST GUIDING MANAGEMENT_3/2554บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
817-102 Principles of Accounting_2/2554บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
818-401 Hospitality and Tourism Laws_2/2011
826-304 Land-based Transportation in Travel and Tourism
Housekeeping Management 1/54บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
English Clinic: Eng1B/ TOEIC: 0-295