คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทย่อย
Business Courses and General Courses
Hospitality Courses
Tourism Courses

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
2015-Fundamental Chinese IIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
FUNDAMENTAL KOREAN II
Small business and Entrepreneurship in the hospitality industryข้อมูล
ฺ813-102 Ballroom Dance (2/2015)
820-304 Housekeeping Management (Section 2) 2/2015
Principles of Marketing 817-103
Principles of Accounting 817-102
English Pronunciation
817-203 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 2/2014
LIFE SKILLS FOR MULTI-CULTURAL LIVING
Tourism Planning and Development
822-401 Convention Facility Design and Management 3/2559
810-401 Co-Curricular Activities
810-401 Co-Curricular Activities
821-401 MENU PLANNING AND PRICING STRATEGY 1/2557
811-341 ENGLISH 5ข้อมูล
823-301 BASIC SPA BUSINESS MANAGEMENT AND OPERATIONS 1/57
812-103 MATHEMATICS _1/2557
817-203 PRINCIPLES OF MANAGEMENT _1/2557
818-405 SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT _1/2557