คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทย่อย
Business Courses and General Courses
Hospitality Courses
Tourism Courses

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
819-405 HOSPITALITY FACILITY DESIGN AND MANAGEMENT/ 818-204 HOSPITALITY FACILITIES MANAGEMENT
CREATIVE TOURISM BUSINESSบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
820-304 Housekeeping Management 2/2016
2016-2017 Pre-intermediate Chinese 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English For Creative Writing
International Business 817-402
820-304 Housekeeping Management 1/2016บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
820-203 Front Office Management 1/2016บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
Principles of Marketing
823-301 Basic Spa Business Management and Operations 1/2016
812-103 Mathematics and 812-101 Mathematics for Daily Life 2/2016
803-101 BASIC SWIMMING AND WATER SAFETY (1/2016)
818-305 Professional Ethics and Laws for the Hospitality and Tourism Industry (1/2016)
818-205 Environmental Management for Hospitality and Tourism_2/2016
2016-2017 Fundamental Chinese IIIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
2015-Fundamental Chinese Iรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
810-103 Thai History and Society_1/2017ข้อมูล
FHT Writing and Report Guideรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Fundameantal Korean II (Aj Punchida)ข้อมูล
818-305 Professional Ethics and Laws 2/2017