คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
819-302 Hospitality Facility Design and Management
820-401 Hotel Operations Developmentข้อมูล
822-401 Convention Facility Design and Management
822-302 Meetings and Conventions Planning and Managementข้อมูล
822-301 Project Management for Conventions and Eventsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
822-301Project Management for Conventions and Eventsข้อมูล
821-305 Beverage Service Management
821-305Beverage Service Management1/54บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
821-301cuisine knowledgeข้อมูล
821-303 International Food Productionข้อมูล
International food production
Hotel Operations Projectข้อมูล
820-402 Contemporary Issues in Hotel Managementข้อมูล
820-404 Club Management and Operationsข้อมูล
820-304 Housekeeping Management
820-304 Housekeeping Managementบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
820-304 Housekeeping Management_2/2010บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
819-302 Hospitality Facility Design and Management
Hospitality Facility Design and Managementบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
819-401 Hospitality Franchise Managementข้อมูล