คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
Cost Control and Purchasing in F/B by Aj. Mitchell & Aj. Chainunข้อมูล
821-401 Menu Planning and Pricing Strategy 1_2556
Food and Beverage Service and Techniquesข้อมูล
822-401 Convention Facility Design and Management 1/2013
818 - 104 Knowledge of Beverage
821 - 103 Knowledge of Beverage
822-305 Special Events and Festivals Management_2/2012
819-302 Hospitality Facility Design and Management_2/2012
826-303 Cruise Line Opeartions and Management 2/55
Beverage Service Management
820-304 HOUSEKEEPING MANAGEMENT 1/55
822-302 Meeting and Convention Planning and Management_1/2012
819-405 Hospitality Facility Design and Management_2/2014
Basic Spa Business Management and Operation 3/2013
Lodging Operations
827-203Thai Food Preparationข้อมูล
822-303 EXHIBITIONS AND TRADESHOWS MANAGEMENT 2/2554
819-202 Convention and Event Management 2/54ข้อมูล
820-304 Housekeeping Management (Sec 01) 2/2554ข้อมูล
819-302 Hospitality Facility Desing and Management ข้อมูล