คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
817-201 Principles of Economics 1/58
2015-Fundamental Chinese IIIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
823-301 Basic Spa Business Management and Operations_1/2015
810-107 LIFE SKILLS FOR MULTI-CULTURAL LIVING 2/2014
821-102 International Cuisine Knowledge and Skills 2015-1
823-301 Basic Spa Business Management and Operations_2/2014
820-304 Housekeeping Management 2/2014
Food and Beverage Business Operation and Management 2016-1ข้อมูล
Marine Tourism
819-405 Hospitality Facility Design and Management
819-402 Strategic Management for the Hospitality Industry
Hospitality Business Operations Project
822-404 Incentive Travel
821-307 Bakery Productionข้อมูล
820-304 Housekeeping Management 1/2015
822-401 Convention Facility Design and Management_3/2013
819-405 Hospitality Facility Design and Management
803-304 Airport Managementรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
821-401 Menu Planning & Pricing Stragities_3/2015
817-310 International Economics_Trimester2/2013