คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...23   (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
MSIT Non-official English Seminar 102
811-241 English III Summer 2016
988-434 Geoinformatics research methodologyข้อมูล
977-391 Project1 SE (2/2558)
805-183 Statistics and Optimization
977-491 Project2 SE (2/2558)
Basic Mathematics II (ETM)
CHINESE II
English for Job Application
807-316 CHINESE TRANSLATION II
808226China and her roles in the international context
977-370 Software Architectureบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Chinese IV Aj. Jiao Xiaoling2016
Global Positioning System 2016ข้อมูล
Human Computer Interaction (IT/EBiz) 2/2558
976-101 Business Information Technology 2/2558
977-377 SPI AY2/2558ข้อมูล
140-452 Data Mining
988-325 Image Processing_2016ข้อมูล
976-211 PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้