คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หน้า: (หน้าก่อน)  1 ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
975-151 Fundamental English Listening and Speaking
975-151 Fundamentory English Listening and Speaking
975-302: e-Payment and security for e-Businessข้อมูล
976 -340 Advanced Object Oriented Programmingข้อมูล
976-213/140-210 Introduction to Economics
976-231 หลักการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อมูล
140-340 Web Programmingบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
976-301 e-Marketing and Customer Relationship Management (Lab)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
976-301 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
976-302: E-Payment and Security for e-Businessข้อมูล
976-304 Collaborative E-Businessข้อมูล
976-333/140-341 Web Design and Managementบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
976-376 Software Project Management (2/2554)
977-131 หลักการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
977-377 Services Oriented Architectureข้อมูล
978-505 สัมมนาข้อมูล
978-507-Remote_Sensing
978-508 Applied Probability
978-511 เทคนิคการวิเคราะห์สารมลพิษ
988-360 Marine Ecologyข้อมูล