คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...23   (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
140-290 Workshop in IT (2D Animation) 2/2559
140-290 Workshop in Information Technology II (2D animation)
140-312 AIS
140-331 Electronic Business Technologyข้อมูล
140-331 Electronic Business Technology 1-53
140-390 WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY III(NETWORK MANAGEMENT TOOLS)
140-392 สัมมนา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
140-411/976-317 การบริหารโครงการ (Project Management)
140-464 Digital Video and Special Effectบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
2011-chinese8
811-314 Chinese 8ข้อมูล
812-101 Introduction to Computer
814-306Thai Chinese Business Relationsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
815-202 Development of Education in P.R.Chinaข้อมูล
818-201: Information Technology for Hospitality and Tourism
821-103 Knowledge of Beverages 2/2554
822-303 EXHIBITIONS AND TRADESHOWS MANAGEMENT (2/2554)_Use
824-302 Tourism Geography
826-303 Cruise Line Operations and Management
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)ข้อมูล